Lidé „HMG“

HMG: 

Šéfredaktor a ředitel:

Mikolášek Ivo  

Zástupci šéfredaktora:

Parvusová Simona

Mgr. Vaněk Miroslav 

Obchodní ředitel:  

 

Asistentka obchodního oddělení:

Olšanská Tereza    

Redakce:

Holáňová Jolana

Kubíková Petra

Parvusová Simona

Mgr. Vaněk Miroslav

Rejter Michael

Jazykové korektury:

Ing. Vladimíra Krejčíková  

Právní oddělení:

Mgr. Hudek Tomáš