Lidé „HMG“

Šéfredaktor a ředitel:

Mikolášek Ivo 
Zástupci šéfredaktora:

Parvusová Simona

Mgr. Vaněk Miroslav
Marketingové a obchodní oddělení:

Karafizievová Marcela
Produkční obchodního oddělení:

Olšanská Tereza  
Redakce:

Holáňová Jolana

Kubíková Petra

Parvusová Simona

Mgr. Vaněk Miroslav

Rejter Michael

Fotograf a kameraman:

MENHOUSEMAN.cz
Jazykové korektury:

Ing. Vladimíra Krejčíková
Právní oddělení:

Mgr. Hudek Tomáš