Lidé „HMG“

HMG

 

Šéfredaktor:

Ivo Mikolášek 

 

Zástupce šéfredaktora:

Mgr. Miroslav Vaněk 

 

Obchodní ředitel:

 

Asistentka obchodního oddělení:

Tereza Olšanská 

 

Právní oddělení:

Mgr. Tomáš Hudek

 

Redakce:

Jolana Holáňová

Petra Kubíková

Miroslav Vaněk 

Michael Rejter

 

Jazykové korektury:

Ing. Vladimíra Krejčíková