Lidé „HMG“

HMG: 

Šéfredaktor a ředitel:

Mikolášek Ivo  

 

Zástupci šéfredaktora:

Parvusová Simona

Mgr. Vaněk Miroslav 

 

Marketingové a obchodní oddělení:  

Karafizievová Marcela

 

Produkční obchodního oddělení:

Olšanská Tereza    

 

Redakce:

Holáňová Jolana

Kubíková Petra

Parvusová Simona

Mgr. Vaněk Miroslav

Rejter Michael

 

Jazykové korektury:

Ing. Vladimíra Krejčíková  

 

Právní oddělení:

Mgr. Hudek Tomáš